1. ஊறவைக்கும் குழிக்கு கொங்கிரீட் மிக்சர் கழுவும் தண்ணீரைச் சேர்ப்பது.
  2. கட்டுமான இடத்தில் மண் வெளியேற்றத்தை குறைக்க வாகனத்தின் சக்கரங்களை கழுவுதல்.
  3. கட்டுமான இடத்தில் தூசி குறைக்க தண்ணீரை தெளித்தல்.
  4. மூலப்பொருள் மற்றும் கழிவுகளை முறைப்படி வகைபிரித்து அகற்றல்.
  5. கட்டுமான தளத்தின் மிகவும் வளமான பகுதியான மேல் மண்ணை அகற்றி, பின்னர் அதை நிரப்புவதற்கு மூடி வைக்கவும்.
  6. பாவனைக்கு தேவையற்ற விளக்குகளை அணைத்து மின்சாரத்தை சேமித்தல்.
  7. கட்டுமான தளத்தில் புகைபிடிப்பதை முற்றாக தடை செய்தல்.

புகைப்படம்: அயோத்யா கிரியெல்ல