Category: செய்திக்களம்
By

ஆயிரக்கணக்கான கிரிம்சன் ரோஸ் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் இந்தியாவிலிருந்து கடல் வழியாக இலங்கையை நோக்கி இடம்பெயர்வு

By

இலங்கை 2050 இல் பூரண புதுப்பிக்கப்பட்ட சக்தி வலு இயலளவினை அடைவது கடினம்: தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

By

இலங்கையின் ஆதிவாசிக்குடிகளின் தலைவர் தேசிய சுற்றுச்சூழல் பேரவைக்கு நியமனம்

By

எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ள் -X-Press Pearl தீப்பரவல் விபத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு விபரங்களை வழங்குங்கள்! மக்களிடம் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை வேண்டுகோள்!

By

COP26 பற்றிய இலங்கைச் சிவில் சமூகக் கூற்று

By

2030ஆம் ஆண்டளவில் இலங்கையின் தேசிய எரிசக்தி தேவையில் 70 சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்களினால் பூர்த்தி செய்யப்படும்: ஜனாதிபதி COP26 மாநாட்டில் உறுதி

By

கென்யா வறட்சி: டிசம்பர் 2021 வரை பாதி நாடு உணவுப் பாதுகாப்பின்மையை அனுபவிக்கிறது

By

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் தங்கள் நடத்தையை சரியாக்கினால் இந்த தசாப்தத்தில் உலக காபன் உமிழ்வினை 10% ஆக குறைக்க முடியும்: அறிக்கை

By

10 மாதங்களுக்குப் பிறகு புதிய நிலத்தடி நீர் விதிகளை இந்தியாவின் தொழிற்சாலைகள் மீறுகின்றன: ஆய்வு

By

காலநிலை நெருக்கடி: பூமியை சீர்குலைக்கிறதா?

More Posts