Tag: Efficient energy
By

இளமைக் களம் | வட சென்னை நாயகர்கள்!

By

காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள சைக்கிளை ஊக்குவிக்கும் தீர்மானம்: ஐ.நா. நிறைவேற்றம்

By

சம்பூரில் சூரிய மின்சக்தி ஆலை அமைக்க உடன்படிக்கை கைச்சாத்து

By

இலங்கை 2050 இல் பூரண புதுப்பிக்கப்பட்ட சக்தி வலு இயலளவினை அடைவது கடினம்: தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

By

2030ஆம் ஆண்டளவில் இலங்கையின் தேசிய எரிசக்தி தேவையில் 70 சதவீதம் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்களினால் பூர்த்தி செய்யப்படும்: ஜனாதிபதி COP26 மாநாட்டில் உறுதி

By

புவி வெப்பமடைதலை அதிகரிக்கும் குளிர்சாதன பெட்டிகள்

By

பூமியை பாதுகாப்பதற்கு நிலைபேறான போக்குவரத்து முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம்